Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Biuletyny informacyjne

 • Przedłużenie obowiązywania niższych stawek VAT na niektóre towary
  18.07.2022 r

  W Dzienniku Ustaw nr 1488 z 2022 roku została opublikowana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) przedłużające obniżenie stawek podatku VAT na niektóre towary do 31 października 2022 roku.

  więcej →

 • Zmiany w podatkach dochodowych od 1.7.2022
  20.06.2022 r

  Zapowiadane zmiany w podatkach, które mają wejść w życie od 1 lipca 2022 roku zostały uchwalone. Zatem mamy kolejną wersję systemu podatkowego, który będzie obowiązywać część podatników w 2022 roku.

  więcej →

 • Propozycje zmian w PIT od 1.7.2022
  8.04.2022 r

  Nie jestem zwolennikiem opisywania projektów ustaw, gdyż ich treść w stosunku do ostatecznie uchwalonego tekstu, najczęściej, bardzo się różni. Jednak, ze względu na spore zainteresowanie...

  więcej →

 • Pomoc obywatelom Ukrainy 2022
  25.03.2022 r

  W związku z sytuacją na Ukrainie została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta została uchwalona 12 marca 2022 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 583...

  więcej →

 • Darowizny 2022 (Ukraina)
  07.03.2022 r.

  W związku z sytuacją na Ukrainie i powszechną chęcią niesienia pomocy przez Polaków chciałbym przypomnieć o zasadach związanych z rozliczaniem darowizn przekazywanych w związku z wojną za naszą wschodnią granicą.

  więcej →

 • Obnizone stawki VAT
  24.01.2022 r.

  Od 1 lutego 2022 roku mają obowiązywać obniżone stawki VAT na żywność, paliwa prąd i ciepło oraz nawozy. Stawki mają zostać obniżone.

  więcej →

 • Ograniczenie zaliczki na PIT-4 za 2022
  11.01.2022 r.

  Na pewno każdy z Państwa słyszał o zamieszaniu wokół nowych przepisów podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, a już 8 stycznia 2022 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie ograniczające...

  więcej →

 • Nowe limity płatności dopiero od 1.1.2023
  03.01.2022 r.

  Odnoszę nieodparte wrażenie, że ustawodawca usilnie dba o to abyśmy się nie nudzili. Tym razem zmiana dopiero co uchwalonych przepisów w ramach tzw. Nowego Ładu jest korzystna...

  więcej →

 • Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
  23.12.2021 r.

  Przypominamy o konieczności ujawnienia beneficjentów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)...

  więcej →

 • Terminale płatnicze i procedury od 1.01.2022
  16.12.2021 r.

  W związku z pojawiającymi się kontrowersjami związanymi z obowiązkiem instalacji terminali płatniczych od 1 stycznia 2022 roku chciałbym uściślić i doprecyzować to zagadnienie...

  więcej →

 • Płatnik 2022
  14.12.2021 r.

  Nowe rozwiązania podatkowe, wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku nakładają również nowe obowiązki na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Przypomnę, że płatnik...

  więcej →

 • PIT i CIT od 1.1.2022
  23.11.2021 r.

  Ustawa nowelizująca ustawy podatkowe oraz inne ustawy została podpisana przez prezydenta i czeka jedynie na publikację...

  więcej →

 • Limity podatkowe na 2022
  06.10.2021 r.

  Jako, że większość limitów podatkowych wyrażona jest w euro, a przeliczenia na złote dokonujemy według kursu ogłaszanego przez NBP...

  więcej →

 • Zmiany w VAT od 1.10.2021
  04.10.2021 r.

  Od 1 października 2021 roku wchodzi w życie większość zamian w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej – VAT) zwanych SLIM VAT 2...

  więcej →

 • Minimalne wynagrodzenie w 2022
  30.09.2021 r.

  Zostały ustalone kwoty minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2022 rok. Będą wynosiły...

  więcej →

 • Propozycje zmian w podatkach na 2022r. cz. 3
  13.09.2021 r

  Poniżej kolejna odsłona pomysłów na podatki dochodowe w 2022 roku. Poniższa informacja została sporządzona w oparciu o projekt zmian w ustawach podatkowych skierowany pod obrady sejmu (druk 1532). Tytułem ciekawostki...

  więcej →

 • Propozycje zmian w podatkach na 2022r. cz. 2
  20.08.2021 r

  W nawiązaniu do poprzedniego biuletynu dotyczącego planowanych zmian w podatkach na 2022 rok poniżej ciąg dalszy opisu proponowanych zmian. Chciałbym podkreślić, że na dziś mamy do czynienia wyłącznie z projektem ustawy, który może ulec większej...

  więcej →

 • Propozycje zmian na 2022
  27.07.2021 r

  Ministerstwo Finansów opublikowało projekty ustaw podatkowych, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Projekt ustawy zmieniającej liczy 226 stron, zatem oszczędzę Państwu szczegółów i skupię się wyłącznie na istotnych propozycjach zmian...

  więcej →

 • Mikrorachunek podatkowy od 15.04.2021
  10.05.2021 r

  W poprzednim biuletynie, przez przeoczenie, nie została zamieszczona kompletna tabela rodzajów podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,...

  więcej →

 • Mikrorachunek podatkowy od 15.04.2021
  06.05.2021 r

  Od 15 kwietnia 2021 roku uległa rozszerzeniu lista podatków, które należy uiszczać na mikrorachunek podatkowy...

  więcej →

 • Tarcza 9.0 - Branżowa
  06.05.2021 r

  Opublikowano kolejne rozporządzenie zawierające rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje w związku z pandemią COVID-19 (Tarcza 9.0)...

  więcej →

 • Tarcza 8.0 - Branżowa
  01.03.2021 r

  Opublikowano kolejne rozporządzenie zawierające rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje w związku z pandemią COVID-19 (Tarcza 8.0)...

  więcej →

 • Tarcza 7.0 - Branżowa
  02.02.2021 r

  Od 1 lutego 2021 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Na podstawie tych przepisów może zostać...

  więcej →

 • Zmiana właściwości organów podatkowych od 1.1.2021
  14.01.2021 r

  Dla opisanych wyżej spółek, w tym również spółek osobowych (spółki jawne, komandytowe, partnerskie oraz komandytowo-akcyjne), które za 2019 rok przekroczyły wskazane obroty, właściwymi, począwszy od 1 stycznia 2021 roku...

  więcej →

 • Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT).
  08.01.2021 r

  Począwszy od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się również niektóre przepisy ustawy VAT. Na szczęście zmiany te nie mają rewolucyjnego charakteru i ich wpływ na Państwa bieżącą działalność...

  więcej →

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.
  07.01.2021 r

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Znacznemu rozszerzeniu uległa lista działalności, które mogą być opodatkowane na zasadach określonych...

  więcej →

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 rok.
  01.01.2021 r

  Poniższe informacje stanowią jedynie bardzo syntetyczny i mocno uproszczony opis zmian w ustawie podatkowej...

  więcej →

 • Tarcza 6.0 - Branżowa
  17.12.2020 r

  Została (nareszcie) uchwalona, podpisana i opublikowana nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...

  więcej →

 • Zgłaszanie umów o dzieło od 2021 r
  11.12.2020 r

  Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych płatnicy składek ZUS będą zobowiązani...

  więcej →

 • PFR - Obowiązek złożenia pełnomocnictwa i oświadczenia
  02.12.2020 r

  Zgodnie z listem z PFR oraz regulaminem (§11 ust. 11) beneficjent (podmiot otrzymujący subwencję) jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r...

  więcej →

 • Tarcza finansowa 2.0 PFR
  27.11.2020 r

  Właśnie ukazały się zapowiedzi dotyczą kolejnej tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Zapewne wszystkie szczegółowe uregulowania, podobnie, jak miało to miejsce w przypadku pierwszej tarczy finansowej, zostaną zwarte w regulaminie, który będzie stanowić podstawę przyznawania subwencji.

  więcej →

 • Przedłużenie terminów zapłaty za PIT-4 za 10, 11 i 12 2020 r
  20.11.2020 r

  Dzisiaj, to jest 20 listopada 2020 roku, ujrzało światło dzienne rozporządzenie Ministra Finansów, które przedłuża się terminy przekazania zaliczek (PIT-4) na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy pobranych od podatników przez płatników w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 roku.

  więcej →

 • Najważniejsze limity w 2021 r
  12.10.2020 r

  Poniżej zestawienie najważniejszych limitów, które będą obowiązywały w 2021 roku.

  więcej →

 • Zmiany w ewidencji podatku od towarów i usług
  01.10.2020 r

  Niniejszy biuletyn jest poświęcony zmianom, wchodzącym w życie 1 października 2020 roku, w ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) w związku z wprowadzeniem nowych plików JPK_VAT.

  więcej →

 • Planowane zmiany w podatkach na 2021 rok
  16.09.2020 r

  Ministerstwo Finansów przedstawiło wstępne założenia do projektu zmian przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021.

  więcej →

 • Nowe uregulowania w zakresie ulgi na złe długi
  04.08.2020 r

  Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorców spowodowaną pandemią COVID-19 zostały przyjęte nowe uregulowania w zakresie ulgi na złe długi mające wspomóc przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki wywołane pandemią.

  więcej →

 • Nowa matryca VAT
  24.06.2020 r

  Szanowni Klienci, W związku z pandemią COVID-19 nowa matryca stawek VAT wchodzi w życie 1 lipca 2020 roku...

  więcej →

 • Subwencje
  18.05.2020 r

  Szanowni Klienci, zakres pomocy, którą mogą uzyskać przedsiębiorcy w związku z pandemią COVID-19 jest dosyć...

  więcej →

 • Odroczenie terminu płatności PIT-4
  14.04.2020 r

  Zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej płatnicy, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19...

  więcej →

 • Zmiany stawek VAT od 1 kwietnia 2020 roku
  19.03.2020 r

  Wokół szaleją wirusy, trwa pandemia, a podatki, jak to podatki, żyją swoim życiem. Począwszy od 1 kwietnia 2020 roku wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT.

  więcej →

 • Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
  25.02.2020 r

  Niniejszy biuletyn jest adresowany wyłącznie do wspólników i zarządów: spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

  więcej →

 • Spółki osobowe Z30 za 2019
  24.02.2020 r

  Niniejszy biuletyn jest adresowany wyłącznie do wspólników spółek osobowych, które nie są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, to jest spółek jawnych i partnerskich, prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

  więcej →

 • "Ulga na złe długi" w podatku dochodowym
  05.12.2019 r

  Niniejszy biuletyn dotyczy "ulgi na złe długi" w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

  więcej →

 • Indywidualny rachunek podatkowy
  04.12.2019 r

  Niniejszy biuletyn jest poświęcony indywidulanym rachunkom podatkowym oraz minimalnemu wynagrodzeniu w 2020 roku.

  więcej →

 • Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT na rok 2020
  11.10.2019 r

  Podsumowanie dotyczące najważniejszych limitów PIT, CIT i VAT na rok 2020. Ryczałt, odpisy amortyzacyjne oraz księgi rachunkowe.

  więcej →

 • Zmiany w VAT od 1.11.2019
  09.10.2019 r

  Począwszy od 1 listopada 2019 roku wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, czyli VAT. W obrocie krajowym całkowicie zniknie odwrotne obciążenie. W to miejsce zostanie wprowadzony obligatoryjny Mechanizm Podzielonej Płatności (dalej: MPP) zwany też split payment.

  więcej →

 • Ulga termomodernizacyjna
  26.09.2019 r

  Wydatki związane z termomodernizacją podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania dla podatników opodatkowanych zarówno według skali podatkowej jak i podatkiem liniowym.

  więcej →

 • Biała księga podatników
  02.09.2019 r

  Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) od 1 września 2019 roku wprowadza, między innymi, wykaz podmiotów, co do których nie dokonano rejestracji, podmiotów wykreślonych oraz podmiotów, których rejestracja została przywrócona, zwany też "białą księgą podatników".

  więcej →

 • Zerowy PIT dla młodych do 26. roku życia
  26.07.2019 r

  Prezydent podpisał ustawę obniżającą do 0% stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia.

  więcej →

 • Zmiany dotyczące kas rejestrujących
  23.05.2019 r

  1 maja 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to, w stosunku do poprzedniego, zawiera kilka nowych elementów.

  więcej →

 • Kasy fiskalne online
  16.04.2019 r

  Od pierwszego stycznia 2020 r. część podatników zajmująca się sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie zobowiązana do stosowania przy rejestracji tej sprzedaży tzw. kas online - na zasadach określonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług.

  więcej →

 • Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 roku
  18.12.2018 r

  W zakresie podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2019 roku, nie będzie zasadniczych zmian, co nie oznacza, że nie będzie ich w ogóle.

  więcej →

 • Zmiany w zakresie podatku dochodowego w 2019 roku
  18.12.2018 r

  Przygotowaliśmy dla Państwa krótki opis niektórych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

  więcej →

 • Leasing samochodów osobowych w 2019 roku
  06.11.2018 r

  Niektóre ustawy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych zostały już uchwalone przez Sejm i skierowane do podpisu przez Prezydenta.

  więcej →

 • Zmiany od 01.01.2019 r. - samochody osobowe
  18.09.2018 r

  Ze względu na duże zainteresowanie planami Ministerstwa Finansów w zakresie nowych regulacji dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niniejszy biuletyn opisuje planowane zmiany w przepisach prawa podatkowego.

  więcej →

 • Zapłata VAT od 01.07.2018 r.
  14.07.2018 r

  Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego system bankowy pobierze, w pierwszej kolejności, środki z rachunku VAT.

  więcej →

 • Minimalne wynagrodzenie i jedno konto w ZUS w 2018
  02.01.2018 r

  Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie z umowy o pracę wynosi 2.100 zł brutto na cały etat. Zwiększeniu również uległa minimalna stawka godzinowa i wynosi ona w bieżącym roku 13,70 zł/godzinę.

  więcej →

 • Opłata recyklingowa w 2018 roku
  29.12.2017 r

  Począwszy od 1 stycznia 2018 roku będą Państwo zobligowani do pobierania opłaty recyklingowej w wysokości 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

  więcej →

 • Limity na rok 2018
  16.11.2017 r

  Zapraszamy do zapoznania się z zestawienie najważniejszych limitów, które będą obowiązywały w 2018 roku.

  więcej →

 • Podatek od sprzedaży detalicznej
  03.08.2016 r

  Uprzejmie informuję, że 1 września 2016 roku wchodzi w życie ustawa z 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1155).

  więcej →

 • Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
  13.01.2016 r

  Jedna ze zmian w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczy naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Mamy zatem do czynienia z trzema stawkami, wprowadzone zostały stawki obniżona oraz podwyższona.

  więcej →

 • Nowe przepisy wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich
  27.11.2015 r

  Od 1 stycznia 2016 rak wejdą w życie nowe przepisy, które umożliwią lekarzom wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Lekarze będą mogli do końca 2017 r. wystawiać także zwolnienia w formie papierowej według obecnie obowiązujących zasad.

  więcej →

 • Środki stomatologiczne uwzględnione w spisie z natury
  17.12.2014 r

  Idąc śladem najnowszych interpretacji podatkowych dotyczących ujmowania w spisie z natury materiałów wykorzystywanych do świadczenia usług stomatologicznych i ortodontycznych przez stomatologów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, pragniemy zwrócić uwagę, co powinno znaleźć się w remanencie.

  więcej →

 • Remanent
  17.12.2014 r

  Zbliża się koniec roku, a co za tym konieczność sporządzenia spisu z natury, czyli remanentu.

  więcej →

 • Firmowy obiad w kosztach uzyskania przychodu
  21.11.2014 r

  Wieloletni spór na linii podatnik - organ podatkowy dotyczący wydatków na posiłki z kontrahentem wprowadził więcej niejasności niż można by tego oczekiwać.

  więcej →

 • Ekwiwalent za pranie odzieży
  23.10.2014 r

  Niniejszy biuletyn jest poświęcony wyłącznie skutkom na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wypłacanych ekwiwalentów za pranie odzieży.

  więcej →

 • Wypłaty z tytułu umów o dzieło
  04.09.2014 r

  Niniejszy biuletyn jest przeznaczony przede wszytki dla tych z Państwa, którzy dokonują wypłat z tytułu umów o dzieło.

  więcej →

 • Nieodpłatne świadczenia dla pracowników - wyrok
  28.07.2014 r

  Niniejszy biuletyn jest przeznaczony do użytku wewnętrznego, co oznacza, że nie ma potrzeby rozpowszechniania go wśród klientów. Klienci powinni zostać jedynie poinformowani o konsekwencjach wynikających z omówionego poniżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

  więcej →