Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

O firmie

Firma powstała 1 czerwca 1992 roku. Działamy jako spółka komandytowa.
Wspólnicy:

  • Komplementariusz - Arkadiusz Sebastjan - nr wpisu na listę doradców podatkowych - 03312
  • Komandytariusz - Dominika Sebastjan - prokurent spółki

Zatrudniamy około 75 pracowników. Obsługujemy ponad 600 podmiotów gospodarczych z terenu Rudy Śląskiej, Zabrza, Gliwic, Chorzowa, Świętochłowic, Katowic i innych.

 

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu.

KRS: 0000870631 wydany przez Sąd Rejonowy Gliwice.


Firma Sebastjan