Sebastjan - Spółka doradzców podatkowych

O firmie

Firma powstała 1 czerwca 1992 roku. Działamy jako spółka jawna.
Wspólnicy są doradcami podatkowymi:

  • Irena Sebastjan - nr wpisu na listę doradców podatkowych - 02681
  • Arkadiusz Sebastjan - nr wpisu na listę doradców podatkowych - 03312

Skład osobowy spółki od chwili powstania nie uległ zmianie.

  • Dominika Sebastjan - prokurent spółki.

Zatrudniamy około 75 pracowników. Obsługujemy ponad 600 podmiotów gospodarczych z terenu Rudy Śląskiej, Zabrza, Gliwic, Chorzowa, Świętochłowic, Katowic i innych.

 

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu.

KRS: 0000101326 wydany przez Sąd Rejonowy Gliwice.


Firma Sebastjan