Sebastjan - Spółka doradzców podatkowych

Biuletyny informacyjne

 • Nowe uregulowania w zakresie ulgi na złe długi
  04.08.2020 r

  Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorców spowodowaną pandemią COVID-19 zostały przyjęte nowe uregulowania w zakresie ulgi na złe długi mające wspomóc przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki wywołane pandemią.

  więcej →

 • Nowa matryca VAT
  24.06.2020 r

  Szanowni Klienci, W związku z pandemią COVID-19 nowa matryca stawek VAT wchodzi w życie 1 lipca 2020 roku...

  więcej →

 • Subwencje
  18.05.2020 r

  Szanowni Klienci, zakres pomocy, którą mogą uzyskać przedsiębiorcy w związku z pandemią COVID-19 jest dosyć...

  więcej →

 • Odroczenie terminu płatności PIT-4
  14.04.2020 r

  Zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej płatnicy, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19...

  więcej →

 • Zmiany stawek VAT od 1 kwietnia 2020 roku
  19.03.2020 r

  Wokół szaleją wirusy, trwa pandemia, a podatki, jak to podatki, żyją swoim życiem. Począwszy od 1 kwietnia 2020 roku wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT.

  więcej →

 • Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
  25.02.2020 r

  Niniejszy biuletyn jest adresowany wyłącznie do wspólników i zarządów: spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

  więcej →

 • Spółki osobowe Z30 za 2019
  24.02.2020 r

  Niniejszy biuletyn jest adresowany wyłącznie do wspólników spółek osobowych, które nie są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, to jest spółek jawnych i partnerskich, prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

  więcej →

 • "Ulga na złe długi" w podatku dochodowym
  05.12.2019 r

  Niniejszy biuletyn dotyczy "ulgi na złe długi" w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

  więcej →

 • Indywidualny rachunek podatkowy
  04.12.2019 r

  Niniejszy biuletyn jest poświęcony indywidulanym rachunkom podatkowym oraz minimalnemu wynagrodzeniu w 2020 roku.

  więcej →

 • Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT na rok 2020
  11.10.2019 r

  Podsumowanie dotyczące najważniejszych limitów PIT, CIT i VAT na rok 2020. Ryczałt, odpisy amortyzacyjne oraz księgi rachunkowe.

  więcej →

 • Zmiany w VAT od 1.11.2019
  09.10.2019 r

  Począwszy od 1 listopada 2019 roku wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, czyli VAT. W obrocie krajowym całkowicie zniknie odwrotne obciążenie. W to miejsce zostanie wprowadzony obligatoryjny Mechanizm Podzielonej Płatności (dalej: MPP) zwany też split payment.

  więcej →

 • Ulga termomodernizacyjna
  26.09.2019 r

  Wydatki związane z termomodernizacją podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania dla podatników opodatkowanych zarówno według skali podatkowej jak i podatkiem liniowym.

  więcej →

 • Biała księga podatników
  02.09.2019 r

  Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) od 1 września 2019 roku wprowadza, między innymi, wykaz podmiotów, co do których nie dokonano rejestracji, podmiotów wykreślonych oraz podmiotów, których rejestracja została przywrócona, zwany też "białą księgą podatników".

  więcej →

 • Zerowy PIT dla młodych do 26. roku życia
  26.07.2019 r

  Prezydent podpisał ustawę obniżającą do 0% stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia.

  więcej →

 • Zmiany dotyczące kas rejestrujących
  23.05.2019 r

  1 maja 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to, w stosunku do poprzedniego, zawiera kilka nowych elementów.

  więcej →

 • Kasy fiskalne online
  16.04.2019 r

  Od pierwszego stycznia 2020 r. część podatników zajmująca się sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie zobowiązana do stosowania przy rejestracji tej sprzedaży tzw. kas online - na zasadach określonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług.

  więcej →

 • Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 roku
  18.12.2018 r

  W zakresie podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2019 roku, nie będzie zasadniczych zmian, co nie oznacza, że nie będzie ich w ogóle.

  więcej →

 • Zmiany w zakresie podatku dochodowego w 2019 roku
  18.12.2018 r

  Przygotowaliśmy dla Państwa krótki opis niektórych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

  więcej →

 • Leasing samochodów osobowych w 2019 roku
  06.11.2018 r

  Niektóre ustawy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych zostały już uchwalone przez Sejm i skierowane do podpisu przez Prezydenta.

  więcej →

 • Zmiany od 01.01.2019 r. - samochody osobowe
  18.09.2018 r

  Ze względu na duże zainteresowanie planami Ministerstwa Finansów w zakresie nowych regulacji dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niniejszy biuletyn opisuje planowane zmiany w przepisach prawa podatkowego.

  więcej →

 • Zapłata VAT od 01.07.2018 r.
  14.07.2018 r

  Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego system bankowy pobierze, w pierwszej kolejności, środki z rachunku VAT.

  więcej →

 • Minimalne wynagrodzenie i jedno konto w ZUS w 2018
  02.01.2018 r

  Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie z umowy o pracę wynosi 2.100 zł brutto na cały etat. Zwiększeniu również uległa minimalna stawka godzinowa i wynosi ona w bieżącym roku 13,70 zł/godzinę.

  więcej →

 • Opłata recyklingowa w 2018 roku
  29.12.2017 r

  Począwszy od 1 stycznia 2018 roku będą Państwo zobligowani do pobierania opłaty recyklingowej w wysokości 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

  więcej →

 • Limity na rok 2018
  16.11.2017 r

  Zapraszamy do zapoznania się z zestawienie najważniejszych limitów, które będą obowiązywały w 2018 roku.

  więcej →

 • Podatek od sprzedaży detalicznej
  03.08.2016 r

  Uprzejmie informuję, że 1 września 2016 roku wchodzi w życie ustawa z 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1155).

  więcej →

 • Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
  13.01.2016 r

  Jedna ze zmian w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczy naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Mamy zatem do czynienia z trzema stawkami, wprowadzone zostały stawki obniżona oraz podwyższona.

  więcej →

 • Nowe przepisy wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich
  27.11.2015 r

  Od 1 stycznia 2016 rak wejdą w życie nowe przepisy, które umożliwią lekarzom wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Lekarze będą mogli do końca 2017 r. wystawiać także zwolnienia w formie papierowej według obecnie obowiązujących zasad.

  więcej →

 • Środki stomatologiczne uwzględnione w spisie z natury
  17.12.2014 r

  Idąc śladem najnowszych interpretacji podatkowych dotyczących ujmowania w spisie z natury materiałów wykorzystywanych do świadczenia usług stomatologicznych i ortodontycznych przez stomatologów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, pragniemy zwrócić uwagę, co powinno znaleźć się w remanencie.

  więcej →

 • Remanent
  17.12.2014 r

  Zbliża się koniec roku, a co za tym konieczność sporządzenia spisu z natury, czyli remanentu.

  więcej →

 • Firmowy obiad w kosztach uzyskania przychodu
  21.11.2014 r

  Wieloletni spór na linii podatnik - organ podatkowy dotyczący wydatków na posiłki z kontrahentem wprowadził więcej niejasności niż można by tego oczekiwać.

  więcej →

 • Ekwiwalent za pranie odzieży
  23.10.2014 r

  Niniejszy biuletyn jest poświęcony wyłącznie skutkom na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wypłacanych ekwiwalentów za pranie odzieży.

  więcej →

 • Wypłaty z tytułu umów o dzieło
  04.09.2014 r

  Niniejszy biuletyn jest przeznaczony przede wszytki dla tych z Państwa, którzy dokonują wypłat z tytułu umów o dzieło.

  więcej →

 • Nieodpłatne świadczenia dla pracowników - wyrok
  28.07.2014 r

  Niniejszy biuletyn jest przeznaczony do użytku wewnętrznego, co oznacza, że nie ma potrzeby rozpowszechniania go wśród klientów. Klienci powinni zostać jedynie poinformowani o konsekwencjach wynikających z omówionego poniżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

  więcej →