Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Nowe obowiązki wobec ZUS

29.11.2022 r

Gdyby, ktoś z Państwa odczuwał niedosyt zmian to śpieszę donieść, że od 1 stycznia 2023 roku przybędzie nam obowiązków wobec ZUS. Zatem nuda czy poczucie stabilności będzie nam wszystkim dalece obce.

Zatem, począwszy od 1 stycznia 2023 roku:

 • płatnik składek jest zobowiązany założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy systemowej,
 • w przypadku niedopełnienia ww. obowiązku ZUS sam założy płatnikowi składek profil informacyjny,
 • płatnik składek jest zobowiązany do utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS w czasie prowadzenia z organem rentowym rozliczeń z tytułu składek.

Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców, także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe do ZUS tylko za siebie.

Postanowiliśmy jednak pozbawić Państwa przyjemności obcowania z systemem informatycznym ZUS i na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw przejmiemy na siebie obowiązki związane z PUE ZUS. W najbliższym czasie zostaną do Państwa dostarczone lub przesłane pełnomocnictwa, które po podpisaniu z Państwa strony, złożymy do ZUS, aby móc zrealizować resztę obowiązków wynikających z nowych przepisów.

Gdyby ktoś pytał po co to wszystko informuję, iż ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl), wyjaśnił, że na PUE ZUS:

 1. osoba ubezpieczona (np. pracownik) może sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS, ma także dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego oraz do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich,
 2. płatnik składek (np. przedsiębiorca) ma dostęp m.in. do:
  • informacji np. o saldzie bieżącym oraz saldzie miesięcznym, o należnych do opłacenia składkach oraz o dokonanych wpłatach, rocznej informacji dla płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych, które wysłał do ZUS, listy osób zgłoszonych do ubezpieczeń, listy pracowników na zwolnieniu lekarskim,
  • wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek, o rozliczenie konta, o kontrolę - czy zaświadczenie lekarskie dla pracownika zostało wystawione prawidłowo, a także o potwierdzenie ubezpieczeń, związane z przepisami unijnymi dot. zabezpieczenia społecznego, udzielenie pełnomocnictwa,
  • stanu faktycznego, np. w zakresie rozliczeń z zobowiązań dotyczących składek na ubezpieczenia.

Ponadto w informacji z dnia 13 października 2022 r. ZUS przypomniał o tym, że na PUE ZUS przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik (przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych). Jest to narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorców (do 100 ubezpieczonych). Główne funkcje ePłatnika to:

 • wypełnianie i przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych przez Internet,
 • wypełnianie dokumentów z wykorzystaniem danych bezpośrednio z systemu ZUS,
 • weryfikacja on-line i blokada wysłania do ZUS błędnych dokumentów.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z naszym działem ZUS.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan