Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Aktualności

 • Godziny otwarcia biura w okresie świątecznym
  19.12.2020 r

  Szanowni Klienci, pragniemy poinformować, że w okresie okołoświątecznym nasze biuro będzie czynne w następujących godzinach...

  więcej →

 • 12 listopada dniem wolnym od pracy
  09.11.2018 r

  W myśl właśnie uchwalonej i podpisanej przez Prezydenta ustawy 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy, jednakże nie dla wszystkich.

  więcej →

 • Limity podatkowe w 2019 roku
  05.10.2018 r

  Niebawem już 2019 rok, a zatem czas podać limity (podatkowe), które będą obowiązywały w 2019 roku.

  więcej →

 • Działalność nieewidencjonowana
  02.08.2018 r

  W ustawie z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 roku, poz. 646), która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności, zostało wprowadzone, w art. 5, pojęcie działalności nieewidencjonowanej.

  więcej →

 • Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok
  09.01.2018 r

  Jednorazowa amortyzacja - z 3.500 zł do 10.000 zł wzrosła kwota wartości początkowej środków trwałych, od których można dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

  więcej →

 • Zmiany w VAT na 2017
  20.12.2016 r

  Od 1 stycznia 2017 roku ustawodawca wprowadził kilka istotnych zmian w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

  więcej →

 • Skala podatkowa w 2017
  30.11.2016 r

  Zgodnie z wolą ustawodawcy w nieco inny sposób będzie obliczać podatek za 2017 rok dla tych podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.

  więcej →

 • Planowane zmiany w akcyzie na 2017
  02.11.2016 r

  Z doniesień prasowych wynika, że rząd planuje bardzo istotne zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych...

  więcej →

 • Zmiany w podatkach w 2017 roku
  18.10.2016 r

  W nawiązaniu do informacji zawartej w naszym biuletynie z 5 października 2016 roku dotyczącej wątpliwości w zakresie kompensat wzajemnych należności i zobowiązań powyższej 15.000 zł na tle przepisów...

  więcej →

 • Przychody pracowników delegowanych - wyrok NSA
  18.10.2016 r

  Naczelny Sąd Administracyjny podjął dosyć przełomowe rozstrzygnięcie w zakresie ustalania podstawy opodatkowania u pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.

  więcej →

 • Zmiany w podatkach w 2017 roku
  06.10.2016 r

  Na rok 2017 szykują się zmiany w podatkach. Poniżej krótkie omówienie tych zmian, które już zostały uchwalone, a więc na pewno wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku. Rząd planuje jeszcze wiele innych zmian, szczególnie w zakresie podatku od towarów i usług ale o nich napiszę po ich uchwaleniu.

  więcej →

 • Interpretacja indywidualna prawa podatkowego
  31.03.2016 r

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną prawa podatkowego (data publikacji w Gazecie Prawnej: 31 marca 2016 r.) rzucającą nowe światło na kwestię zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5 i PIT-5L)

  więcej →

 • Zmiany w podatkach dochodowych 2016
  05.01.2016 r

  2016 rok niesie ze sobą zmiany także w podatkach. Poniżej zostaną omówione najistotniejsze z nich, w zakresie podatków dochodowych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które skupiają się wokół...

  więcej →

 • Zmiany w VAT 2016
  21.12.2015 r

  W zakresie podatku VAT z 1 stycznia 2016 roku nie zmienia się wiele. Pragnę poinformować Państwa o zasadach i zakresie stosowania tzw. prewspółczynnika.

  więcej →

 • Zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych
  17.12.2015 r

  11 grudnia 2015 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl zamieścił informację w sprawie zmian w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych.

  więcej →

 • Zmiany w VAT od 01.07.2015
  28.05.2015 r

  Od 1 lipca 2015 roku wchodzą w życie kolejne zmiany ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

  więcej →

 • Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2015 roku
  20.01.2014 r

  Pragnę zwrócić uwagę na zmiany jakie dokonały się na gruncie ustaw o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2015 roku. Pierwsza ze zmian daje możliwość w przypadku pobrania wpłat (zaliczek) ustalić datę uzyskania przychodu w podatku dochodowym w momencie otrzymania wpłaty.

  więcej →

 • Kasy rejestrujące w 2015
  03.12.2014 r

  Zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (publikacja w Dz. U. 1544). Rozporządzenie to rozszerza znacznie krąg podatników, którzy będą musieli w 2015 roku zainstalować kasy.

  więcej →

Pokaż więcej aktualności
Ukryj aktualności