Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Interpretacja indywidualna prawa podatkowego

31.03.2016 r

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną prawa podatkowego (data publikacji w Gazecie Prawnej: 31 marca 2016 r.) rzucającą nowe światło na kwestię zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5 i PIT-5L), przez wspólników spółek osobowych z konta bankowego spółki. Omawiana sytuacja dotyczy wspólników spółek cywilnych oraz spółek osobowych, tj. jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Art. 62b §1 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku przewiduje, że zapłata podatku może nastąpić także przez:

  1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  3. inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1.000 zł.

Jak się okazuje, organy podatkowe rozumieją ten przepis literalnie. Oznacza to, że jeśli zobowiązanie podatkowe wspólnika przekracza 1.000 zł, to musi zostać uregulowane z konta bankowego wspólnika, nie zaś spółki. W przeciwnym wypadku organ podatkowy nie uzna, że zobowiązanie wygasło; naliczy odsetki jak od zaległości podatkowych, może nawet wszcząć postępowanie egzekucyjne.

W przypadku pytań lub wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

Dominika Sebastjan