Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Skala podatkowa w 2017

30.11.2016 r

Zgodnie z wolą ustawodawcy w nieco inny sposób będzie obliczać podatek za 2017 rok dla tych podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Dla podatników korzystających z podatku "liniowego" – 19% w 2017 roku nic się nie zmieni.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Od

do

0 85.528 zł 18% Minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł   15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Skala podatkowa na 2017 rok wygląda następująco:

Kwota zmniejszająca podatek odliczana jest w zeznaniu rocznym i wynosi:

  • 1.188 zł – dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł,
  • 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł)/4.400 zł dla podstawy opodatkowania powyżej 6.600 zł, lecz mniejszej niż 11.000 zł,
  • 556,02 zł – dla podstawy opodatkowania powyżej 11.000 zł i nieprzekraczającej 85.528 zł,
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)/41.472 zł dla podstawy opodatkowania powyżej 85.528 zł, lecz mniejszej niż 127.000 zł.

Dla dochodów powyżej 127.000 zł w ogóle nie będzie kwoty wolnej od podatku.

Zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy zarówno dla pracowników jak i osób samodzielnie obliczających zaliczki (działalność gospodarcza i najem) w trakcie roku nie ulegną zmianie w stosunku do tych, które obowiązują w 2016 roku. Nowe kwoty wolne podatnicy będą mogli rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym składanym za 2017 rok.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan