Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Przychody pracowników delegowanych - wyrok NSA

18.10.2016 r

Naczelny Sąd Administracyjny podjął dosyć przełomowe rozstrzygnięcie w zakresie ustalania podstawy opodatkowania u pracowników oddelegowanych do pracy za granicą (wyrok z 9 sierpnia 2016 roku; sygnatura: II FSK 1970/14). Do tej pory, zgodnie z obowiązującą linią orzecznictwa i stanowiskiem organów podatkowych, świadczenia na rzecz oddelegowanych pracowników takie jak dojazd do miejsca pracy czy zakwaterowanie wchodziły do podstawy opodatkowania. NSA stwierdził, iż są to przede wszystkim koszty pracodawcy i to ponoszone w jego interesie wynikającym z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie zaś w interesie pracownika, a co za tym idzie, nie mogą zwiększać podstawy opodatkowania u pracownika.

Uważam, że bezpośrednie stosowanie tego wyroku jest niebezpieczne, gdyż organy podatkowe nie muszą go brać pod uwagę i mogą wydawać decyzje w oparciu o stare, niekorzystne dla podatników, wyroki czy interpretacje podatkowe. Moim zdaniem należy wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację opierając się o powołany na wstępie wyrok. Korzystna interpretacja indywidualna stanowi zabezpieczenie dla podatnika przed odmiennym zdaniem kontrolujących go organów podatkowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem, proszę o informację abym mógł przygotować dla Was wniosek o indywidualną interpretację.

W razie wątpliwości, proszę o kontakt.
Arkadiusz Sebastjan