Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Limity podatkowe w 2019 roku

05.10.2018 r

Niebawem już 2019 rok, a zatem czas podać limity (podatkowe), które będą obowiązywały w 2019 roku:

Opis Kwota w PLN
(przychód w 2018 roku)
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 8.559.000,00
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 1.069.875,00
Mały podatnik 5.135.000,00
Limit jednorazowej amortyzacji (do 50.000€, dotyczy tylko małych podatników i podatników rozpoczynających działalność) 214.000,00

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1794) minimalne wynagrodzenie (cały etat na umowie o pracę) w 2019 roku wyniesie 2.250 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa (umowy zlecenia) wyniesie 14,70 zł za godzinę.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.
Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan