Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Planowane zmiany w akcyzie na 2017

02.11.2016 r

Rzadko piszemy o zmianach w podatkach, które nie zostały jeszcze uchwalone i opublikowane. Muszę jednak zrobić wyjątek od tej zasady, gdyż zmiany w podatku akcyzowym, które są planowane, mogą wejść w życie z dnia na dzień.

Z doniesień prasowych wynika, że rząd planuje bardzo istotne zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych. Na dzień dzisiejszy mamy dwie stawki podatku akcyzowego dla samochodów: 3,1% - dla samochodów o pojemności silnika do 2.000 cm3 i 18,6% - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa pojazdu. Według planów stawka akcyzy na samochody ma zależeć wyłącznie od ich wieku i pojemności silnika. Czym młodszy samochód i czym mniejszy silnik, tym stawka podatku będzie niższa. Proponowane zmiany mają preferować samochody bardziej ekologiczne, natomiast samochody elektryczne mają być z akcyzy w ogóle zwolnione.

Istotna zmiana, z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą, polegać ma na objęciu podatkiem akcyzowym wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, co oznacza, że akcyzą będą również obciążone samochody dostawcze.

Zatem planując zakup samochodu dostawczego (przy założeniu, że zmiany w akcyzie wejdą w życie w proponowanym kształcie) należy to zrobić jeszcze w tym roku, planując zaś zakup samochodu osobowego drogiego, nowego i z dużym silnikiem lepiej zaczekać do nowego roku, gdyż powinien być znacząco tańszy.

Pragnę jeszcze raz podkreślić, że zmiany opisane wyżej są w fazie projektu i nie sposób przewidzieć czy, i w jakim kształcie wejdą w życie.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan