Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiany w podatkach na 2017

18.10.2016 r

W nawiązaniu do informacji zawartej w naszym biuletynie z 5 października 2016 roku dotyczącej wątpliwości w zakresie kompensat wzajemnych należności i zobowiązań powyższej 15.000 zł na tle przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku informuję, że Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w tej kwestii. 13 października 2016 r. Ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat, w którym wskazało, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszące się do skutków podatkowych regulowania płatności transakcyjnych w formie gotówkowej (limit 15.000 zł) nie znajdą zastosowania do innych form regulowania zobowiązań, które nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W efekcie takie formy uregulowania zobowiązań jak m.in. kompensata (potrącenie) czy wymiana barterowa nie mieszczą się w zakresie przedmiotowej regulacji, gdyż strony umowy nie dokonują płatności, które mogłyby być nim objęte.

Jednocześnie resort finansów wskazał, że w przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, w tym m.in. kart płatniczych, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Reasumując: Ministerstwo Finansów po raz kolejny musiało dokonać wykładni nieprecyzyjnie (delikatnie rzecz ujmując) sformułowanego przepisu. Na szczęście dla nas (podatników) wykładnia jest korzystna dla podatników i dokonanie kompensaty lub wymiany towarów nie będzie skutkowało koniecznością korekty kosztów uzyskania przychodu.


W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan