Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Limity podatkowe na 2024 rok

27.10.2023 r

Szanowni Klienci,

Treścią niniejszego biuletynu są limity podatkowe, które będą obowiązywać w 2024 roku. Niestety, inflacja robi swoje, a limity nie wzrastają przez co podatnikom przybywa obowiązków (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych) i ubywa przywilejów (mały podatnik).

Opis Jak liczyć (zawsze za poprzedni rok) Kwota
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych 9 218 200 zł
Ryczałt Przychody z działalności gospodarczej bez kwoty VAT 9 218 200 zł
Mały podatnik PIT, CIT i VAT Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) 9 218 000 zł
Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników (50 000 euro) Wartość początkowa środków trwałych powiększona o kwotę VAT niepodlegającą odliczeniu 230 000 zł
Kwartalny ryczałt Przychody z działalności gospodarczej bez kwoty VAT 921 820 zł
VAT kwartalny Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w poprzednim roku 9 218 000 zł
VAT kwartalny dla podatników opłacających CIT „estoński” Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w poprzednim roku 18 436 000 zł

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan