Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zerowy PIT dla młodych do 26. roku życia

25.07.2019 r

Prezydent podpisał ustawę obniżającą do 0% stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Zwolnienie dotyczy przychodów z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło osiągniętych począwszy od 1 sierpnia 2019 roku.

Limit przychodów zwolnionych w roku 2019 wynosi 35 636,67 zł. W latach następnych limit ten będzie wynosić 85 528 zł.

W 2019 roku stosowanie zwolnienia z podatku jest warunkowane złożeniem przez podatnika (pracownika lub zleceniobiorcę) oświadczenia płatnikowi (zakład pracy lub zleceniodawca), że jego przychody uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku będą zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzór takiego oświadczenia można pobrać z naszej strony internetowej.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Arkadiusz Sebastjan