Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Najważniejsze limity w 2021 r

12.10.2020 r

Poniżej zestawienie najważniejszych limitów, które będą obowiązywały w 2021 roku.

Wyszczególnienie Wartość w PLN Wartość w euro
Minimalne wynagrodzenie 2 800 -
Minimalna stawka godzinowa 18,30 -
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 1 128 825 250 000
Mały podatnik CIT i PIT 9 031 000 2 000 000
Mały podatnik VAT 5 418 000 1 200 000
Mały podatnik VAT – pośrednik 203 000 45 000
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne 226 000 50 000
Księgi rachunkowe 9 030 600 2 000 000

Nie można wykluczyć, że któryś ze wskazanych wyżej limitów, poza minimalnym wynagrodzeniem i minimalną stawką godzinową ulegnie zmianie.

W projekcie zmian planowane jest podniesienie limitu przychodów uprawniających do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 250 000 euro do 2 000 000 euro, co przełoży się na wartość wyrażoną w złotych - 9 030 600.

O ewentualnych zmianach poinformuję Państwa w kolejnym biuletynie.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan