Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Spółki osobowe Z30 za 2019

24.02.2020 r

Szanowni Klienci,

Niniejszy biuletyn jest adresowany wyłącznie do wspólników spółek osobowych, które nie są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, to jest spółek jawnych i partnerskich, prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Do 30 kwietnia 2020 roku należy złożyć informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku lub od dnia rejestracji spółki w KRS jeżeli ta nastąpiła po 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Informację tę można złożyć wyłącznie przez Internet. Aby to skutecznie uczynić należy posiadać konto na portalu ekrs oraz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Poniżej krótka instrukcja obsługi:

  • wchodzimy na stronę: ekrs.ms.gov.pl
  • klikamy w kafelek BEZPŁATNE ZGŁASZANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  • logujemy się (zakładam, że wcześniej zostało założone konto na portalu ekrs)
  • klikamy w kafelek PRZYGOTOWANIE I SKŁADNIE ZGŁOSZEŃ
  • klikamy w kafelek DODAJ ZGŁOSZENIE

Dalej jesteśmy już prowadzeniu przez stronę portalu, która jest przejrzysta i logiczna (w miarę). Ponieważ pełnomocnictwa, których Państwo nam udzielili nie obejmuję KRS, a wyłącznie organy podatkowe i ZUS, zatem nie możemy tych czynności wykonać w Państwa imieniu.

W razie problemów proszę o kontakt.

Pozdrawiam, Arkadiusz Sebastjan