Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Limity podatkowe na 2023 rok

26.09.2022 r

Szanowni Klienci,

Jako, że większość limitów podatkowych wyrażona jest w euro, a przeliczenia na złote dokonujemy według kursu ogłaszanego przez NBP na 1 października, znamy już kwoty limitów
na rok 2023. Poniżej zestawienie najważniejszych limitów.

Opis Limit w euro Limit na 2023 w PLN
Amortyzacja jednorazowa (de minimis) 50.000 241.100
Mały podatnik w PIT i CIT (obrót łącznie z VAT należnym) 2.000.000 9.654.000
Mały podatnik w VAT (obrót łącznie z VAT należnym) 1.200.000 5.793.000
Mały podatnik w VAT – pośrednik (obrót łącznie z VAT należnym) 45.000 217.000
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2.000.000 9.654.400
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.000.000 9.654.400

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan