Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Minimalne wynagrodzenie i jedno konto w ZUS w 2018

02.01.2018 r

Pragnę przypomnieć, że od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie z umowy o pracę wynosi 2.100 zł brutto na cały etat. Zwiększeniu również uległa minimalna stawka godzinowa i wynosi ona w bieżącym roku 13,70 zł/godzinę.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

Nowe stawki stosujemy do wynagrodzeń wypłacanych za styczeń 2018 roku i miesiące następne.

Po 1 stycznia 2018 roku składki do ZUS należy opłacać na jedno konto, a nie jak do tej pory na trzy odrębne. Dotyczy to również składek za grudzień 2017 roku, których termin płatności przypadnie 10 lub 15 stycznia 2018 roku. Wraz z informacją o wysokości składek dostaną również Państwo wzór przelewu, którym należy się posłużyć przy opłacaniu składek ZUS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań proszę o kontakt z naszym działem ZUS.

Arkadiusz Sebastjan