Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Leasing samochodów osobowych w 2019 roku

06.11.2018 r

Niektóre ustawy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych zostały już uchwalone przez Sejm i skierowane do podpisu przez Prezydenta.

Uchwalone zmiany dotyczą między innymi leasingu samochodów osobowych. Odmiennie niż było to zapisane w projekcie, nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych od 1 stycznia 2019 roku. Przypomnę, że projekt przewidywał, iż nowe zasady będą miały zastosowanie do umów zawartych do dnia publikacji nowelizacji.

Oznacza to, że należy zawrzeć umowę leasingu do 31 grudnia 2018 roku, natomiast samochód może zostać odebrany już w roku 2019, aby skorzystać z uregulowań obowiązujących obecnie, czyli możliwości zaliczania rat leasingu w koszty bez względu na wartość samochodu. Stanowisko takie potwierdza również Ministerstwo Finansów w piśmie przesłanym w dniu 11 października 2018 roku do wydawnictwa GOFIN.

"(…) Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowanego samochodu). W związku z tym, należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu.

Jednak w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu, działanie takie może być rozpatrywane jako obchodzenie prawa podatkowego (podlegające klauzuli ogólnej)."

Zrezygnowano również z ograniczenia do 31 grudnia 2020 roku skutków umów leasingu zawartych do 31 grudnia 2018 roku. Oznacza to, że w przypadku takich umów kosztem uzyskania będą raty leasingu w pełnej wysokości bez względu na wartość samochodu przez cały czas trwania umowy nawet, jeżeli kończy się ona po 31 grudnia 2020 roku. Jedynie w przypadku zmiany lub odnowienia tych umów po 31 grudnia 2018 roku będą miały zastosowanie nowe przepisy.

O innych zmianach, które czekają nas w 2019 roku poinformuję Państwa w kolejnym biuletynie.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Arkadiusz Sebastjan