Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Stawka 8% VAT na usługi kosmetyczne od 1.4.2024

25.03.2024 r

Od 1 kwietnia obniżeniu ulegnie stawka VAT na niektóre towary i usługi. Pomijając obniżenie VAT na urządzenia i maszyny związane z pismem Braille'a, zyska jedynie branża kosmetyczna (beauty) jednak w dość wąskim zakresie. 8% stawki VAT nie będzie można stosować do zabiegów takich jak wykonywanie tatuażu, piercingu, usług solarium, masaży czy zabiegów chirurgii plastycznej.

Poniżej tabela towarów i usług objętych 8% stawką VAT od 1 kwietnia 2024 roku.

Poz. CN lub PKWiU Nazwa towaru lub usługi
CN Towary
1 ex 0511 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - wyłącznie nasienie zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy oraz poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy
2 ex 8442 30 00 Maszyny, urządzenia i wyposażenie - wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a
3 ex 8471 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych)
4 ex 8472 90 80 Maszyny do pisania dla niewidomych
5 (bez względu na CN) Urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a
PKWiU Usługi
6 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure
7 ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu
8 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne

Podatnicy niekorzystający ze zwolnienia z VAT (tzw. VAT-owcy czyli podatnicy VAT czynni) muszą pamiętać o przeprogramowaniu kas fiskalnych.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam, Arkadiusz Sebastjan