Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Ograniczenie zaliczki na PIT-4 za 2022

11.01.2022 r.

Na pewno każdy z Państwa słyszał o zamieszaniu wokół nowych przepisów podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, a już 8 stycznia 2022 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie ograniczające, dla sporej części pracowników i zleceniobiorców, wysokość pobieranych zaliczek na podatek dochodowy, gdyż okazało się, że nowe uregulowania, wbrew zapowiedziom, nie są korzystne dla większości zatrudnionych.

Ideą wspomnianego rozporządzenia jest powrót do zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy według zasad obowiązujących do końca 2021 roku. Nie oznacza to, że podatnicy (pracownicy i zleceniobiorcy) zapłacą mniejsze podatki w skali roku, a jedynie to, że zostaną im pobrane mniejsze zaliczki na podatek dochodowy. Różnicę pomiędzy podatkiem, który wynika z zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku, a pobranym zgodnie z rozporządzeniem pracownicy i zleceniobiorcy będą musieli dopłacić w zeznaniu rocznym składanym za 2022 rok. Kwota dopłaty może wynieść kilka tysięcy zł i jej wysokość będzie uzależniona od wysokości dochodu objętego ograniczeniem poboru zaliczek.

Wspomniane rozporządzenie przewiduje możliwość dla zleceniobiorców oraz pracowników, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-2 aby nie stosować zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy wynikających z rozporządzenia. Taki zleceniobiorca lub pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie o niestosowaniu, przy obliczaniu jego zaliczki na podatek dochodowy, zasad opisanych w powołanym wyżej rozporządzeniu. Wzór takiego oświadczenia można pobrać TUTAJ.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam, Arkadiusz Sebastjan