Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Autozapis do PPK

21.02.2023 r

Żeby umilić nam czas oczekiwania na wiosnę ustawodawca obarcza nas kolejnym obowiązkiem. Tym razem rzecz dotyczy PPK czyli Pracowniczych Programów Kapitałowych, które jak zapewne pamiętacie mają być sposobem na wysoką emeryturę (naszych pracowników) i są finansowane przez tychże pracowników i przez zakład pracy. Z naszych analiz wynika, że zdecydowana większość pracowników naszych Klientów zrezygnowała z wpłat na PPK. Niestety, owa rezygnacja nie jest dożywotnia i trzeba ją co 4 lata odnawiać. Jeżeli pracownik nie zrezygnuje z wpłat do PPK zostanie automatycznie zapisany (autozapis) i będzie zobowiązany do dokonywania wpłat (podobnie jak zakład pracy) do PPK.

Do Waszych, drodzy Klienci obowiązków należy zatem:

  • doręczyć pracownikom, w terminie do 28 lutego, informację o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK - wzór można pobrać tutaj: wersja PL, wersja UA,
  • udostępnić pracownikom, również w terminie do 28 lutego, deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) – wzór można pobrać TUTAJ.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z naszym działem ZUS.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan