Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Oświadczenie w sprawie cen energii (do 30.11.2022).

16.11.2022 r

Tym razem również nie będzie o podatkach. Weszła w życie ustawa z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2243). Ustawa ta określa maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców i innych podmiotów. Z obniżonych cen energii elektrycznej mogą korzystać zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorcy oraz inne podmioty, w tym między innymi stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe. Preferencja dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zdecydowana większość z Państwa spełnia kryteria do uznania ich za mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, zatem można założyć, że owa preferencja dotyczy również Państwa.

Aby skorzystać z niższych cen energii należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku oświadczenie. Treść tego oświadczenia można pobrać TUTAJ. Oświadczenie składane jest do podmiotu, który dostarcza Wam energię elektryczną. Oświadczenie można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w siedzibie dostawcy energii.

Z tego, co wiem na stronach internetowych dostawców energii elektrycznej jest dostępna treść oświadczenia wraz z instrukcją wypełniania i przesyłania.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Arkadiusz Sebastjan