Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Minimalne wynagrodzenie na 2024, limity płatności i inne.

18.09.2023 r

W dzisiejszym biuletynie zostaną poruszone trzy kwestie:

  • minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2024 roku,
  • limity płatności gotówkowych,
  • dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ‘Mój elektryk”, a raty leasingowe w kosztach uzyskania.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa.

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2024 rok. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4.242 zł, a w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4.300 zł. Daje to wzrost minimalnego wynagrodzenia w stosunku rocznym o 19,44%.

Zwiększy się również minimalna stawka godzinowa, która ma zastosowanie w umowach zlecenie. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł, a w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł. Daje to wzrost minimalnej stawki godzinowej w stosunku rocznym o 19,57%.

Poniżej zestawienie zmian w ujęciu tabelarycznym z uwzględnieniem danych za 2023 rok.

Opis Rok 2023 Rok 2024 Wzrost w %
I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze
Minimalne
wynagrodzenie
3,490 zł 3.600 zł 4.242 zł 4.300 zł 19,44
Minimalna
stawka
godzinowa
19,70 zł 23,50 zł 27,70 zł 28,10 zł 19,57

Limit płatności gotówkowych.

Mimo zapowiedzi obniżenia limitów płatności gotówkowych i dokonanych zmian ustawowych, nie dojdzie do zmniejszenia limitów płatności gotówkowych, co zostało potwierdzone zmianą ustawową.

Obecnie, w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, obowiązuje limit płatności, których można dokonać z pominięciem rachunku bankowego i wynosi on 15.000 zł. Limit ten nie zmieni się również w roku przyszłym (miało być 8.000 zł).

Nie zostanie również wprowadzony limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcą a klientem – osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i przedsiębiorcą. Planowano aby limit ten wynosił 20.000 zł.

Szczególnie w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami przestrzeganie ograniczeń w transakcjach gotówkowych ma duże znaczenie, gdyż naruszenie ustawowego obowiązku skutkuje wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodu wydatków uregulowanych z naruszeniem ograniczenia. W przypadku, gdy naruszenie dotyczyło zapłaty za środki trwałe wyłączeniu z kosztów podlegają odpisy amortyzacyjne.


Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mój elektryk”.

W ramach wskazanego wyżej programu można uzyskać dotację do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych. Wysokość dotacji określają przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Dopłaty otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzystają ze zwolnienia w podatkach dochodowych (art. 17 ust. 1 pkt 60 ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT).

W przypadku zakupu samochodu elektrycznego (za gotówkę lub na kredyt) otrzymana dotacja będzie neutralna podatkowo ale odpisy amortyzacyjne, w części odpowiadającej otrzymanej dotacji, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku leasingu samochodu elektrycznego. Otrzymana dotacja również będzie neutralna podatkowo, jednakże raty leasingowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodu bez względu na to, czy zostały sfinansowane z dotacji czy też ze środków własnych.

Zbieżne stanowisko prezentuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidulanej interpretacji z dnia 17 sierpnia 2023 r., sygnatura: 0111-KDIB1-2.4010.303.2023.2.MC.

Mając na uwadze powyższe uregulowania wynikające z ustaw podatkowych i ustawy Prawo ochrony środowiska może okazać się, iż bardziej opłacalny jest leasing niż zakup za gotówkę lub w kredycie samochodu elektrycznego.

Niezależnie od opisanych wyżej przepisów wciąż funkcjonuje ograniczenie możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych i rat leasingowych w takiej proporcji w jakie wartość samochodu elektrycznego przekracza 225.000 zł.

Opisany wyżej limit dla samochodów spalinowych wynosi 150.000 zł.

Ponieważ, z oczywistych względów, mocno uprościłem opis skutków podatkowych zakupu lub leasingu samochodu osobowego uprzejmie proszę o kontakt przed podjęciem decyzji w sprawie finansowania zakupu samochodu elektrycznego.