Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Propozycje zmian w podatkach na 2022r. cz. 2

20.08.2021 r

W nawiązaniu do poprzedniego biuletynu dotyczącego planowanych zmian w podatkach na 2022 rok poniżej ciąg dalszy opisu proponowanych zmian.

Chciałbym podkreślić, że na dziś mamy do czynienia wyłącznie z projektem ustawy, który może ulec większej lub mniejszej zmianie lub w ogóle nie wejść w życie. Podejmowanie decyzji na podstawie projektu wydaje mi się przedwczesne i może narazić Państwa na koszty i komplikacje.


Płatności gotówkowe.

Obecnie limit płatności gotówkowych w relacji przedsiębiorca – przedsiębiorca (B2B) wynosi 15.000 zł. Limit ten ma zostać zmniejszony do 8.000 zł. Przypomnę, że zapłata gotówką za fakturę opiewającą na kwotę wyższą niż 15.000 zł powoduje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu takiego wydatku.

Projekt przewiduje również wprowadzenie takiego limitu w płatnościach klient – przedsiębiorca. Tu limit ma wynosić 20.000 zł. Planowany przepis ma zobowiązać przedsiębiorców do umożliwienia dokonywania płatności kartą płatniczą w przypadku wspomnianych transakcji, co jest istotne dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają terminali i przeprowadzają transakcje z osobami nieprowadzącymi działalności na kwoty wyższe niż 20.000 zł.

Zarząd z powołania ze składką zdrowotną.

Obecnie członkowie zarządów spółek kapitałowych sprawujący swoją funkcję wyłącznie na podstawie uchwały wspólników lub akcjonariuszy od otrzymanego wynagrodzenia płacą wyłącznie podatek dochodowy. Wynagrodzenie takie nie jest obciążone żadną składką ZUS. Od 2022 roku wynagrodzenie takie będzie również obciążone składką zdrowotną w wysokości 9% przychodu. Składki tej nie będzie można odliczyć od podatku.

Wyłączenia z odpisów amortyzacyjnych.

Planuje się wyłączenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych. Będzie to szczególnie dolegliwe dla tych podatników, którzy używają takich budynków lub lokali w działalności gospodarczej.

Ustalanie wartości początkowej niektórych środków trwałych.

Obecnie, gdy nabędziemy składnik majątku i po jakimś czasie (nawet po kilku latach) zostanie on wprowadzony do ewidencji środków trwałych jego wartość początkową, która stanowi podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zostaje ustalona na podstawie ceny zakupu. Po zmianach wartość początkowa będzie musiała zostać ustalona w oparciu o wartość rynkową z dnie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Zwolnienie z podatku dochodowego niektórych odsetek.

Planowane jest zwolnienie z podatku odsetek od tych przychodów, które również korzystają ze zwolnienia z podatku. Np. odszkodowanie uzyskane nie w związku z działalnością gospodarczą korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, jednakże odsetki od tego świadczenia z takiego zwolnienia już nie korzystają. W przyszłym roku ma się to zmienić.


Z naszej strony internetowej można pobrać plik Excel pod nazwą „kalkulator podatku na 2022”. Plik zawiera 4 zakładki, w których umieściłem kalkulatory porównujące ciężar fiskalny (podatek dochodowy i składkę zdrowotną) dla różnych form opodatkowania działalności gospodarczej (podatek liniowy, skala podatkowa, ryczałt) za 2021 i 2022 rok oraz porównanie dla przychodów ze stosunku pracy.

Plik ten można również pobrać klikając TUTAJ.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam, Arkadiusz Sebastjan