Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Środki stomatologiczne uwzględnione w spisie z natury

17.12.2014 r

Idąc śladem najnowszych interpretacji podatkowych dotyczących ujmowania w spisie z natury materiałów wykorzystywanych do świadczenia usług stomatologicznych i ortodontycznych przez stomatologów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, pragniemy zwrócić uwagę, co powinno znaleźć się w remanencie.

Na wstępie należy podkreślić, że podatnicy są obowiązani do sporządzenia spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności (wzór spisu z natury znajduje się na naszej stronie pod adresem http://sebastjan.pl/aktualnosci/remanent).

Szczególną uwagę wypada zwrócić na materiały podstawowe i pomocnicze zużywane w toku świadczonych usług stomatologicznych. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 sierpnia 2014 roku (IBPBI/1/415-606/14/ZK) wyraziła pogląd, że „finalnym efektem usługi stomatologicznej czy ortodontycznej jest wyrób gotowy, zaś […] materiały zużywane w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości, zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych […]. W konsekwencji, materiały zużywane w toku świadczonych usług stomatologicznych i ortodontycznych podlegają ujęciu w spisie z natury”. Podobne stanowisko zaprezentowała już Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 8 stycznia 2014 roku (IPTPB1/415-624/13-4/KSU).

Do grupy wspomnianych materiałów podstawowych i pomocniczych będą zaliczać się między innymi: materiały do wypełniania zęba, materiały do wypełniania kanałów zębowych, elementy i części do mocowania uzupełnień stomatologicznych, gips chirurgiczny i dentystyczny, materiały i surowce służące do wykonywania wyrobów protetycznych, wyroby protetyczne (gotowe i półwyroby), wkłady i włókno szklane do odbudowy zębów, materiały do płukania kanałów, masy wyciekowe, sączki, plastry i inne środki higieniczno-sanitarne, a także leki, nici i znieczulenia.

Powyższe należy ująć w spisie z natury, a także traktować jako zakup materiałów służących do prowadzenia działalności gospodarczej i ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako „zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu”, nie zaś jako wydatki (koszty).

W związku z tym, że nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie usług medycznych, uprzejmie prosimy o zaznaczanie na dokumentach zakupu, które z pozycji stanowią zakup materiałów.

W razie wątpliwości i pytań, zapraszam do kontaktu.

Arkadiusz Sebastjan