Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

KSeF dopiero w 2026 roku

07.05.2024 r

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie wprowadzony w 2026 r. w dwóch etapach, najpierw obowiązkowy KSeF obejmie od 1 lutego 2026 roku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (razem z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 roku kwotę 200 mln zł. Od 1 kwietnia 2026 roku obligatoryjny KSeF będzie dotyczyć również pozostałych podatników.

Zmiana terminu wejścia w życie KSeF wymaga zmian legislacyjnych i (podobno) trwają prace nad nowelizacją ustawy VAT.

Został też przeprowadzony audyt systemu KSeF, który wykazał szereg nieprawidłowości, w tym przede wszystkim, źle zaprojektowaną architekturę IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania. Od strony zarządzania projektem wyniki audytu wskazały liczne błędy oraz zaniechania – tak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów.

Po opublikowaniu zmian do ustawy VAT związanych z przesunięciem obowiązku stosowania KSeF poinformuję Państwa o zmianach i nowych uregulowaniach ustawowych.

Pozostaje mieć nadzieję, że stosunkowo długi czas na jaki został odroczony obowiązek stosowania KSeF pozwoli na dopracowanie tego systemu i wyeliminowanie błędów. Cóż, nadzieja umiera ostatnia.

Pozdrawiam, Arkadiusz Sebastjan