Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zmiana właściwości organów podatkowych od 1.1.2021

14.01.2021 r

Dla opisanych wyżej spółek, w tym również spółek osobowych (spółki jawne, komandytowe, partnerskie oraz komandytowo-akcyjne), które za 2019 rok przekroczyły wskazane obroty, właściwymi, począwszy od 1 stycznia 2021 roku, stają się wyspecjalizowane urzędu skarbowe.

Dla województwa śląskiego są dwa takie urzędy:

  • Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, który obejmuje swoją właściwością podmioty mające siedzibę w: miastach na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze i powiatach: będzińskim, częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim, tarnogórskim, zawierciańskim.

  • Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, który obejmuje swoją właściwością podmioty mające siedzibę w: miastach na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory i powiatach: bielskim, bieruńsko - lędzińskim, cieszyńskim, gliwickim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, żywieckim.

Dla spółek (poza cywilnymi), których przychody w 2019 roku przekroczyły 50 mln euro, co w przeliczeniu na walutę polską wynosi 212.925.000 zł, z dniem 1 stycznia 2021 roku właściwym organem podatkowym będzie Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Nowością, w stosunku do obowiązujących do 31 grudnia 2020 roku, rozwiązań jest to, iż spółki osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne) będą miały właściwość w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych po przekroczeniu kwoty przychodów w wysokości 3 mln euro. Do tej pory dla tych spółek właściwy mógł być jedynie organ podatkowy określany według siedziby. Wspólnicy spółek osobowych, będący osobami fizycznymi, dalej będą się rozliczać w urzędach skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania.

Zmiana właściwości organu podatkowego nie wiąże się dla Państwa z koniecznością wykonania jakiejkolwiek czynności. Wszystkie konieczne czynności zostaną wykonane „automatycznie” przez same organy podatkowe lub przez nasze biuro.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan