Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zgłaszanie umów o dzieło od 2021 r

11.12.2020 r

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych płatnicy składek ZUS będą zobowiązani, począwszy od 1 stycznia 2021 roku do zgłaszania w ZUS również umów o dzieło mimo, że umowy te (przynajmniej na dzień dzisiejszy) nie podlegają oskładkowaniu. Termin do zgłoszenia to 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

Prosimy zatem o zwrócenie szczególnie uwagi na zawierane umowy o dzieło, gdyż do tej pory umowy te nie były zgłaszane do ZUS, a co za tym idzie informacja o ich zawarciu mogła do nas dotrzeć w dowolnym momencie.

Z poważaniem, Arkadiusz Sebastjan