Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

13.01.2016 r

Jedna ze zmian w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczy naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Mamy zatem do czynienia z trzema stawkami, wprowadzone zostały stawki obniżona oraz podwyższona.

Aby skorzystać z preferencji obniżonej stawki w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

 1. złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 2. zapłacić zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Wypada jednak podkreślić, że omawianej stawki nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

 1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Z drugiej strony, istnieje zagrożenie zastosowania podwyższonej stawki w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę. Dotyczy to wyłącznie zaległości w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w podatku akcyzowym w trzech przypadkach:

 1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego;
 2. korekty deklaracji
  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego (zawyżenia nadpłaty lub zwrotu) przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia;
 3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo takiego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Powyższe zmiany dotyczą zaległości podatkowych powstałych po 31 grudnia 2015 roku. W pozostałych przypadkach stosujemy podstawową stawkę, która wynosi 8% w skali roku.

Przy okazji, przypominam Państwu, że podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku (dotyczy to także zaliczek na podatek), płaci nie tylko odsetki od zaległości podatkowych, ale również podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe z Kodeksu karnego skarbowego. Ustawa nie precyzuje określenia „uporczywie”, z praktyki wynika jednak, że organy podatkowe już w dwukrotnym opóźnieniu dopatrują się uporczywości.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu.

Dominika Sebastjan
tel.509 670 875
dominika.sebastjan@sebastjan.pl