Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Opłata recyklingowa w 2018 roku

29.12.2017 r

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku będą Państwo zobligowani do pobierania opłaty recyklingowej w wysokości 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłatę tę pobiera się od oferowanych w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego toreb z uchwytami albo bez, których grubość wynosi do 50 mikrometrów. Co istotne, opłata recyklingowa nie obejmie bardzo lekkich toreb (o grubości nieprzekraczającej 15 mikrometrów), wymaganych ze względów higienicznych czy też oferowanych, jako podstawowe opakowanie dla żywności sprzedawanej luzem (gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności). Opłata nie będzie również pobiera od toreb o grubości powyżej 50 mikrometrów.

Pobrana opłata recyklingowa będzie Państwa przychodem. Do 31 marca następnego roku należy pobraną opłatę przekazać do budżetu państwa. Przekazana opłata będzie kosztem uzyskania przychodu. Po raz pierwszy obowiązek przekazania pobranej opłaty recyklingowej wystąpi u Państwa do 31 marca 2019 roku.

Do pobieranej opłaty należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 23%, co oznacza, iż od Klienta (nabywcy) zostanie pobrana kwota 0,25 zł. W kasie rejestrującej (fiskalnej) należy wprowadzić dodatkową pozycję umożliwiającą zaewidencjonowanie pobranej opłaty recyklingowej. Ważne jest też, aby istniała możliwość wykazania pobranej na przestrzeni całego roku opłaty, gdyż na tej podstawie trzeba będzie wykazać kwotę opłaty podlegającą wpłacie do budżetu. Moim zdaniem opłata recyklingowa powinna stanowić odrębną pozycję na paragonie i/lub fakturze.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Arkadiusz Sebastjan