Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Składki ZUS w 2023 r.

20.09.2019 r

Z projektu ustawy budżetowej na 2023 r. (przyjętego przez Radę Ministrów 30 sierpnia 2022 r.) wynika, iż prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ma wynieść 6.935 zł. Skutkiem tego wysokość składek społecznych ZUS w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku ma wynieść:

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki w PLN
Emerytalne 812,23
Rentowe 332,88
Chorobowe 101,94
Wypadkowe 69,49
Fundusz Pracy* 101,94
Suma 1.418,48

* - składka na Fundusz Pracy jest płacona przez kobiety do ukończenia 55 roku życia i przez mężczyzn do ukończenia 60 roku życia.

Składki dla osób korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru składek będą wynosić:

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki w PLN
Emerytalne 204,37
Rentowe 83,76
Chorobowe 25,65
Wypadkowe 17,48
Suma 331,26

Wzrost składek społecznych nastąpi o 207,20 zł (17,11%) w przypadku "normalnych" składek i o 45,55 zł (15,94%) w przypadku preferencyjnej podstawy wymiaru składek.

Z preferencyjnej podstawy wymiaru składek korzystają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, po skorzystaniu z ulgi na start. Preferencyjną podstawę można stosować od 7 do 30 miesiąca prowadzonej działalności gospodarczej.

Zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne nie ulegają zmianie.

Pragnę podkreślić, że podane kwoty wynikają z prognoz budżetowych, jednakże nie należy się spodziewać, że ostatecznie będą znacząco niższe, a mogą też wzrosnąć.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Arkadiusz Sebastjan