Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

PIT-2 na 2023 rok

22.12.2022 r

Zaplanowałem publikację niniejszego biuletynu w okresie poświątecznym, aby tym samym zasygnalizować, że czas wrócić do naszej chropowatej rzeczywistości, również tej podatkowej, zatem - do rzeczy.

Poniżej znajdziecie Państwo informację na temat nowej wersji druku PIT-2 wymyślonej przez, jakże kreatywne, Ministerstwo Finansów. Wcześniej, to jest do 31 grudnia 2022 roku, PIT-2 wskazywał płatnikowi (zakładowi pracy) jedynie konieczność zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnika (pracownika) o 1/12 kwoty ulgi podatkowej wynikającej ze skali podatkowej. Nowy PIT-2 (wersja 9 druku) będzie można składać od 1 stycznia 2023 roku. Druk można pobrać klikając TUTAJ. Wizualizacja druku znajduje się również na końcu biuletynu.

Muszę szczerze przyznać, że Ministerstwo Finansów bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Przeglądając druk ze zdziwieniem stwierdziłem, że jest on obecnie niezwykle uniwersalny i służyć będzie podatnikowi do komunikowania płatnikowi nie tylko chęci skorzystania z ulgi podatkowej (300 zł miesięcznie) przez podatnika ale również do:

  • wskazania mniejszej niż 300 zł kwoty zmniejszającej podatek (150 zł lub 100 zł) – stosuje się w przypadku pracowników pracujących w więcej niż jednym zakładzie pracy – część C druku PIT-2,
  • wskazania zamiaru preferencyjnego opodatkowania ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (dzieci) – część E druku PIT-2,
  • oświadczenia o prawie do podwyższonych kosztów uzyskania (zakład pracy znajduje się w innej miejscowości niż podatnik mieszka) – część F druku PIT-2,
  • oświadczenia o prawie do skorzystania ze zwolnienia dla powracających z zagranicy – część G druku PIT-2,
  • oświadczenia o prawie do skorzystania z ulgi dla podatników posiadających czwórkę i więcej dzieci – część G druku PIT-2,
  • oświadczenia o prawie do skorzystania z ulgi dla podatników (kobiety po 60 roku życia, mężczyźni po 65 roku życia) posiadających ustalone prawo do emerytury (decyzję), którzy zawiesili wypłatę tego świadczenia i pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia – część G druku PIT-2,
  • oświadczenia o stosowaniu ulgi dla osób do 26 roku życia – część H druku PIT-2,
  • oświadczenia o niestosowaniu 50% kosztów uzyskania – część I druku PIT-2,
  • wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (dla osób których przewidywane przychody nie przekroczą kwoty 30.000 zł w danym roku, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenie czy o dzieło – część J druku PIT-2.

Druk PIT-2 służy również do wycofywania wniosków i oświadczeń, o których mowa wyżej.

Zakład pracy (płatnik) jest związany oświadczeniem pracownika (podatnika). W przypadku złożenia przez pracownika błędnego lub niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia lub wniosku, co może skutkować powstaniem zaległości podatkowej, zakład pracy nie ponosi odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Zakład pracy nie ma również możliwości weryfikacji składanych przez pracownika wniosków i oświadczeń.

Jeżeli pracownik złożył oświadczenie zakładowi pracy przed 1 stycznia 2023 roku zachowuje ono swoją ważność do czasu zmiany stanu faktycznego. Nie ma potrzeby ponownego składania druków PIT-2 w związku ze zmianą jego formy, chyba że zajdą okoliczności uzasadniające konieczność zmiany oświadczenia lub wniosku. PIT-2 zachowuje swoją ważność również w latach następnych przy założeniu, że stan faktyczny nie uległ zmianie.

Oświadczenia i wnioski mogą być składane poprzez złożenie PIT-2 lub w inny sposób wskazany przez zakład pracy. Oznacza to, że oświadczenie lub wniosek pracownika złożony w inny sposób niż poprzez urzędowy druk PIT-2 również wywiera skutki dla zakładu pracy.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z naszym działem ZUS.

Pozdrawiam,
Arkadiusz Sebastjan