Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Przedłużenie terminów zapłaty za PIT-4 za 10, 11 i 12 2020

20.11.2020 r

Dzisiaj, to jest 20 listopada 2020 roku, ujrzało światło dzienne rozporządzenie Ministra Finansów, które przedłuża się terminy przekazania zaliczek (PIT-4) na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy pobranych od podatników przez płatników w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 roku.

Przedłużone terminy upływają dnia:

  1. 20 maja 2021 r. - w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.(pierwotny termin płatności: 20 listopada 2020 r.);
  2. 20 czerwca 2021 r. - w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r. (pierwotny termin płatności: 20 grudnia 2020 r.);
  3. 20 lipca 2021 r. - w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w grudniu 2020 r. (pierwotny termin płatności: 20 stycznia 2021 roku).

Przedłużenie terminów, o których mowa wyżej, dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Arkadiusz Sebastjan