Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Limity na 2018 rok

14.11.2017 r

Poniżej zamieszczam zestawienie najważniejszych limitów, które będą obowiązywały w 2018 roku. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Opis Limit przychodu/obrotu (w PLN) w 2017r.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 1.078.425,00
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany kwartalnie 107.842,50
Mały podatnik dla celów podatku dochodowego i VAT (do wyliczenia przyjmuje się kwotę łącznie z należnym podatkiem VAT) 5.176.000,00
Limit jednorazowej amortyzacji (50.000 Euro) 216.000,00
Limit do ksiąg rachunkowych 8.627.400,00

Informuję również, że w Dzienniku Ustaw, pod poz. 1747, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Mocą tego rozporządzenia, od 1 stycznia 2018 r. ustalono:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.100 zł,
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Arkadiusz Sebastjan