Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Zapłata VAT od 01.07.2018 r.

14.07.2018 r

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego system bankowy pobierze, w pierwszej kolejności, środki z rachunku VAT. Jeżeli na rachunku VAT nie będzie wystarczających środków, pozostała część powinna zostać pobrana z "normalnego" rachunku.

Ponieważ każdy system bankowy działa nieco inaczej nie jestem w stanie określić jednego, uniwersalnego modelu działania. Dokonując płatności po raz pierwszy należy zwrócić szczególną uwagę na to z jakiego rachunku (rachunek VAT lub normalny rachunek) są pobierane środki i w jakiej wysokości.

Ministerstwo podkreśliło, że dokonując płatności swojego zobowiązania w zakresie VAT do urzędu skarbowego należy wykorzystywać dotychczasowe wzorce. Nie należy do tego celu wykorzystywać dostępnej w systemie bankowym opcji podzielonej płatności. W przypadku dokonania takiego przelewu kwota na nim wskazana zostanie zwrócona do nadawcy - a to może rodzić konsekwencje wynikające z zapłaty podatku po terminie.

Arkadiusz Sebastjan