Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Okresy wypowiedzeń

Zobacz pozostałe wskaźniki →

Rodzaj umowy

Czas trwania umowy, staż pracy lub przesłanki wyznaczające okres wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia

Termin składania
wypowiedzeń (dzień, od którego biegnie termin wypowiedzenia i w którym ustaje stosunek pracy)

Umowa o pracę
na okres próbny

Długość okresu próbnego:

do 2 tygodni

3 dni robocze

dowolny dzień
roboczy, dzień,w którym mija 3 dzień roboczy

od 2 tygodni
do 3 miesięcy

1 tydzień

sobota

3 miesiące

2 tygodnie

sobota

Umowa na czas określony
(konieczność uzasadnienia);

Umowa na czas określony
(można wypowiedzieć z przyczyn dotyczących pracodawcy)

Staż pracy u danego pracodawcy:

do 6 miesięcy

2 tygodnie

sobota

od 6 miesięcy do 3 lat

1 miesiąc

ostatni dzień miesiąca

co najmniej 3 lata

3 miesiące

ostatni dzień miesiąca