Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2018 r.

Zobacz pozostałe wskaźniki →

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2.100 zł. Wzrośnie o 100 zł, tj. o 5%, w stosunku do 2017 roku (2.000 zł). Kwota ta stanowi 47,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r.

Z kolei minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia/o świadczenie usług w 2018 r. zostanie podwyższona do 13,70 zł (w 2017 r. - 13 zł).