Sebastjan - Doradztwo Podatkowe

Ubezpieczenia

Zobacz pozostałe wskaźniki →

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Podstawa wymiaru

Składki ZUS 2018

Społ.

Zdrow.

F. Pr.

za okres 01-12.2018

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie zdrowotne

Fundusz Pracy

Emer.

Rent.

Chor.

Wyp.

2665,80 zł

xxx*** zł

2665,80 zł

520,36 zł

213,26 zł

65,31 zł

47,98** zł

xxx*** zł

65,31 zł

  • * Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%
  • ** stawka 1,8% dla składki wypadkowej obowiązuje do 31 marca 2018 r., później możliwa zmiana stopy procentowej
  • *** Wysokość tej składki poznamy w drugiej połowie stycznia, gdy będzie znana podstawa obliczania składki zdrowotnej na 2018 rok. Wówczas w komunikacie GUS zostanie podana wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2017 roku i wtedy będzie można obliczyć, o ile wzrośnie składka zdrowotna na 2018 rok.